Dịch vụ
Quảng cáo Facebook

Được đánh giá là MXH có tiềm năng lớn nhất trong thời đại công nghệ, Facebook là thị trường tiềm năng mà bất cứ doanh nghiệp, dịch vụ hay nghành hàng nào cũng không thể bỏ qua. Vậy làm sao để quảng cáo facebook hoạt động một cách hiệu quả nhất?

Dịch vụ quảng cáo facebook là gì

Dịch vụ quảng cáo Facebook là gì?

Dịch vụ quảng cáo Facebook bao gồm các phương pháp giúp tăng số người tiếp cận và tìm kiếm khách hàng nhiều hơn. Bởi vì quảng cáo Facebook đúng đối tượng thì khả năng thu hút khách hàng tiềm năng càng nhiều.

Quảng cáo Facebook

GIÚP ÍCH GÌ CHO BẠN?

1

Kênh bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam

2

Tăng khách hàng tiềm năng

3

Nâng giá trị thương hiệu

Lý do khách hàng nên chọn

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO FACEBOOK TẠI MHD MEDIA

Truyền tải đúng mục tiêu

MHD sẽ mang thông điệp của khách hàng đến với mục tiêu

Giải pháp kịp thời​

MHD luôn đưa ra những giải pháp nhanh chóng, tối ưu

Dịch vụ nhanh chóng

Triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ nhanh chóng và chính xác.

đồng đội chạy quảng cáo facebook tại MHD Media

Quy trình

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

MHD sẽ tìm hiểu doanh nghiệp hay cá nhân khách hàng của mình đang có nhu cầu phát triển Brand hay mục tiêu bán hàng cụ thể.

Đội ngũ chuyên nghiệp của MHD sẽ giúp khách hàng xác định chính xác đối tượng chính của khách hàng thông qua độ tuổi, hành vi, sở thích và khu vực.

Content là nội dung quyết định giúp truyền tải thông điệp, gia tăng độ nhận diện thương hiệu, doanh thu. Thúc đẩy sự phát triển cá nhân, doanh nghiệp.

MHD sẽ giúp khách hàng thu thập thông tin data khách hàng tiềm năng để sau này sử dụng chatbot hoặc các chiến dịch remarketing khách hàng.

Đội ngũ thiết kế của MHD luôn bám sát nhu cầu khách hàng theo đúng tông màu chủ đạo brand thúc đẩy nhận diện thương hiệu.

MHD luôn có những kế hoạch cụ thể rõ ràng để phát triển Fanpage của khách hàng theo từng giai đoạn.

MHD theo dõi và đo lường sản phẩm dịch vụ từ đó tối ưu từng nội dung cụ thể giúp mang lại kết quả tốt hơn.

Sẽ có những lúc khó khăn và sai sót tuy nhiên với tinh thần năng động, tiếp thu MHD luôn mong muốn đem lại dịch vụ tốt nhất.

Bảng giá dịch vụ chăm sóc Fanpage Facebook
06/2024

[wptb id=13578]

Bảng giá dịch vụ chăm sóc Fanpage Facebook 06/2024

GÓI CƠ BẢN

3.000.000 đ

 • Tạo Fanpage
 • Tặng Banner (không)
 • Tối ưu SEO Fanpage
 • Viết bài (15 bài/tháng)
 • Bài Minigame (không hỗ trợ Minigame)
 • Thiết kế hình ảnh bài viết (7 hình)
 • Video (không hỗ trợ video)
 • Fanpage tiếp cận người dùng thật (2000 - 20.000) (không)
 • Fanpage trong trạng thái chạy QC (không)
 • Bài viết tiếp cận khách hàng (không)
 • Tăng like thật page(400 -700) (không)
 • Thiết lập chatbot để trả lời khách hàng tăng tỉ lệ mua hàng (không)
 • Báo cáo công việc tuần
 • Báo cáo chi tiết tháng
 • Tích xanh facebook cá nhân (Không)
 • Viết Content chạy quảng cáo
 • Kế hoạch Marketing (Không)
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Số lượng bài chạy quảng cáo (2 Bài/tháng)
 • Chi phí quảng cáo (Tùy theo ngân sách khách hàng
 • Tư vấn Marketing (không)

PHỔ THÔNG

4.000.000 đ

 • Tạo Fanpage
 • Tặng Banner: 1 ảnh
 • Tối ưu SEO Fanpage
 • Viết bài (20 bài/tháng)
 • Bài Minigame: 1 bài (trong gói 20 bài/tháng)
 • Thiết kế hình ảnh bài viết (12 hình)
 • Video: 1 Video/tháng
 • Fanpage tiếp cận người dùng thật Khi ký HĐ 2 tháng (2000 - 6000 người/tháng)
 • Fanpage trong trạng thái chạy QC Khi ký HĐ 2 tháng
 • Bài viết được tiếp cận khách hàng (không)
 • Tăng like thật page khi ký HĐ 2 tháng (200 - 500 like/tháng)
 • Thiết lập chatbot để trả lời khách hàng tăng tỉ lệ mua hàng
 • Báo cáo công việc tuần
 • Báo cáo chi tiết tháng
 • Tích xanh facebook cá nhân (Không)
 • Viết Content chạy quảng cáo
 • Kế hoạch Marketing (Không)
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Số lượng bài chạy quảng cáo (3 Bài/tháng)
 • Chi phí quảng cáo (Tùy theo ngân sách khách hàng)
 • Tư vấn Marketing (không)

CHUYÊN NGHIỆP

6.000.000 đ

 • Tạo Fanpage
 • Tặng Banner: 2 ảnh
 • Tối ưu SEO Fanpage
 • Viết bài (25 bài/tháng)
 • Bài Minigame: 2 bài (trong gói 25 bài/tháng)
 • Thiết kế hình ảnh bài viết (18 hình)
 • Video: 1 Video/tháng
 • Fanpage tiếp cận người dùng thật: 5.000 - 12.000 người/tháng
 • Fanpage trong trạng thái chạy QC
 • Bài viết được tiếp cận khách hàng 25 Bài
 • Tăng like thật page Like đúng đối tượng KH (400 > 700 like)
 • Thiết lập chatbot để trả lời khách hàng tăng tỉ lệ mua hàng
 • Báo cáo công việc tuần
 • Báo cáo chi tiết tháng
 • Tích xanh facebook cá nhân (không)
 • Viết Content chạy quảng cáo
 • Kế hoạch Marketing
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Số lượng Bài chạy quảng cáo: (6 Bài/tháng)
 • Chi phí quảng cáo (Tùy theo ngân sách khách hàng)
 • Tư vấn Marketing

GÓI CƠ BẢN

3.000.000 đ

 • Tạo Fanpage
 • Tặng Banner (không)
 • Tối ưu SEO Fanpage
 • Viết bài (15 bài/tháng)
 • Bài Minigame (không hỗ trợ Minigame)
 • Thiết kế hình ảnh bài viết (7 hình)
 • Video (không hỗ trợ video)
 • Fanpage tiếp cận người dùng thật (2000 - 20.000) (không)
 • Fanpage trong trạng thái chạy QC (không)
 • Bài viết tiếp cận khách hàng(không)
 • Tăng like thật page(400 -700) (không)
 • Thiết lập chatbot để trả lời khách hàng tăng tỉ lệ mua hàng (không)
 • Báo cáo công việc tuần
 • Báo cáo chi tiết tháng
 • Tích xanh facebook cá nhân (Không)
 • Viết Content chạy quảng cáo
 • Kế hoạch Marketing (Không)
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Số lượng bài chạy quảng cáo (2 Bài/tháng)
 • Chi phí quảng cáo (Tùy theo ngân sách khách hàng
 • Tư vấn Marketing (không)

PHỔ THÔNG

4.000.000 đ

 • Tạo Fanpage
 • Tặng Banner: 1 ảnh
 • Tối ưu SEO Fanpage
 • Viết bài (20 bài/tháng)
 • Bài Minigame: 1 bài (trong gói 20 bài/tháng)
 • Thiết kế hình ảnh bài viết (12 hình)
 • Video: 1 Video/tháng
 • Fanpage tiếp cận người dùng thật Khi ký HĐ 2 tháng (2000 - 6000 người/tháng)
 • Fanpage trong trạng thái chạy QC Khi ký HĐ 2 tháng
 • Bài viết được tiếp cận khách hàng (không)
 • Tăng like thật page khi ký HĐ 2 tháng (200 - 400 like/tháng)
 • Thiết lập chatbot để trả lời khách hàng tăng tỉ lệ mua hàng
 • Báo cáo công việc tuần
 • Báo cáo chi tiết tháng
 • Tích xanh facebook cá nhân (Không)
 • Viết Content chạy quảng cáo
 • Kế hoạch Marketing (Không)
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Số lượng bài chạy quảng cáo (3 Bài/tháng)
 • Chi phí quảng cáo (Tùy theo ngân sách khách hàng)
 • Tư vấn Marketing (không)

CHUYÊN NGHIỆP

6.000.000 đ

 • Tạo Fanpage
 • Tặng Banner: 2 ảnh
 • Tối ưu SEO Fanpage
 • Viết bài (25 bài/tháng)
 • Bài Minigame: 2 bài (trong gói 25 bài/tháng)
 • Thiết kế hình ảnh bài viết (18 hình)
 • Video: 1 Video/tháng
 • Fanpage tiếp cận người dùng thật: 5.000 - 12.000 người/tháng
 • Fanpage trong trạng thái chạy QC
 • Bài viết được tiếp cận khách hàng 20 Bài
 • Tăng like thật page Like đúng đối tượng KH (400 > 700 like)
 • Thiết lập chatbot để trả lời khách hàng tăng tỉ lệ mua hàng
 • Báo cáo công việc tuần
 • Báo cáo chi tiết tháng
 • Tích xanh facebook cá nhân (không)
 • Viết Content chạy quảng cáo
 • Kế hoạch Marketing
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Số lượng Bài chạy quảng cáo: (6 Bài/tháng)
 • Chi phí quảng cáo (Tùy theo ngân sách khách hàng)
 • Tư vấn Marketing

NÂNG CAO

8.000.000 đ

 • Tạo Fanpage
 • Tặng Banner 3 ảnh
 • Tối ưu SEO Fanpage
 • Viết bài: (25 bài/tháng)
 • Bài Minigame: 3 bài (trong gói 20 bài/tháng)
 • Thiết kế Hình ảnh bài viết (25 hình)
 • Video: 2 Video/tháng
 • Fanpage Tiếp cận người dùng thật: Page tiếp cận 10.000 - 20.000 người/tháng
 • Fanpage trong trạng thái chạy QC
 • Bài viết được tiếp cận khách hàng 25 Bài
 • Tăng like thật page đúng đối tượng KH (400 > 700 like)
 • Thiết lập chatbot để trả lời khách hàng tăng tỉ lệ mua hàng
 • Báo cáo công việc tuần
 • Báo cáo chi tiết tháng
 • Tích xanh facebook cá nhân (không)
 • Viết Content chạy quảng cáo
 • Kế hoạch Marketing
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Số lượng Bài chạy quảng cáo (10 Bài/tháng)
 • Chi phí quảng cáo (Tùy theo ngân sách khách hàng)
 • Tư vấn Marketing

NÂNG CAO

8.000.000 đ

 • Tạo Fanpage
 • Tặng Banner 3 ảnh
 • Tối ưu SEO Fanpage
 • Viết bài: (25 bài/tháng)
 • Bài Minigame: 3 bài (trong gói 25 bài/tháng)
 • Thiết kế Hình ảnh bài viết (25 hình)
 • Video: 2 Video/tháng
 • Fanpage Tiếp cận người dùng thật: Page tiếp cận 10.000 - 20.000 người/tháng
 • Fanpage trong trạng thái chạy QC
 • Bài viết được tiếp cận khách hàng 25 Bài
 • Tăng like thật page đúng đối tượng KH (400 > 700 like)
 • Thiết lập chatbot để trả lời khách hàng tăng tỉ lệ mua hàng
 • Báo cáo công việc tuần
 • Báo cáo chi tiết tháng
 • Tích xanh facebook cá nhân (không)
 • Viết Content chạy quảng cáo
 • Kế hoạch Marketing
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Số lượng Bài chạy quảng cáo (10 Bài/tháng)
 • Chi phí quảng cáo (Tùy theo ngân sách khách hàng)
 • Tư vấn Marketing

YÊU CẦU

Liên hệ

 • Tạo Fanpage
 • Tặng Banner
 • Tối ưu SEO Fanpage
 • Viết bài Theo yêu cầu
 • Bài Minigame Theo yêu cầu
 • Thiết kế hình ảnh bài viết Theo yêu cầu
 • Video
 • Fanpage Tiếp cận người dùng thật Theo yêu cầu
 • Fanpagetrong trạng thái chạy QC
 • Bài viết tiếp cận khách hàng Theo yêu cầu
 • Tăng like thật page Theo yêu cầu
 • Thiết lập chatbot để trả lời khách hàng tăng tỉ lệ mua hàng
 • Báo cáo công việc tuần
 • Báo cáo chi tiết tháng
 • Tích xanh facebook cá nhân
 • Viết Content chạy quảng cáo
 • Kế hoạch Marketing
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Số lượng Bài chạy quảng cáo Theo yêu cầu
 • Chi phí quảng cáo (Tùy theo ngân sách khách hàng)
 • Tư vấn Marketing

YÊU CẦU

Liên hệ

 • Tạo Fanpage
 • Tặng Banner
 • Tối ưu SEO Fanpage
 • Viết bài Theo yêu cầu
 • Bài Minigame Theo yêu cầu
 • Thiết kế hình ảnh bài viết Theo yêu cầu
 • Video
 • Fanpage Tiếp cận người dùng thật Theo yêu cầu
 • Fanpage trong trạng thái chạy QC
 • Bài viết tiếp cận khách hàng Theo yêu cầu
 • Tăng like thật page Theo yêu cầu
 • Thiết lập chatbot để trả lời khách hàng tăng tỉ lệ mua hàng
 • Báo cáo công việc tuần
 • Báo cáo chi tiết tháng
 • Tích xanh facebook cá nhân
 • Viết Content chạy quảng cáo
 • Kế hoạch Marketing
 • Báo cáo theo chiến dịch
 • Số lượng Bài chạy quảng cáo Theo yêu cầu
 • Chi phí quảng cáo (Tùy theo ngân sách khách hàng)
 • Tư vấn Marketing

Vì sao khách hàng chọn sử dụng dịch vụ

QUẢNG CÁO FACEBOOK

Giải pháp tối ưu

Thấu hiểu mục tiêu kinh doanh, đặc điểm ngành nghề, từ đó MHD đưa ra gói giải pháp quảng cáo phù hợp với khách hàng

Tiếp cận đúng khách hàng

Tìm kiếm đúng khách hàng là nhiệm vụ MHD phải tìm ra và giải quyết giúp khách hàng

Content is King

Để có thể chuyển đổi ra khách hàng thì content chính là bí quyết giúp cho việc quảng cáo trở nên dễ dàng hơn

Báo cáo & theo dõi chiến dịch

MHD luôn cập nhật chi phí quảng cáo. Và báo cáo cho khách hàng những chiến dịch hiệu quả để có thể tăng ngân sách hiệu quả hơn

Liên hệ ngay MHD Media

Để bắt đầu chuyển đổi mới hãy trò chuyện
với chuyên gia của chúng tôi

Đội ngũ tư vấn MHD sẵn sàng tư vấn giúp bạn

0968 544 085
từ Thứ Hai – Thứ Bảy, 8:30 – 17:30

Chat với chúng tôi facebook_messenger_icon

KIẾN THỨC VỀ FACEBOOK

Các câu hỏi thường gặp

AMHD sẽ cùng với khách hàng phân tích chân dung khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp hay sản phẩm của mình. Chúng tôi sẽ thiết kế nội dung quảng cáo dựa theo brand, sản phẩm để giúp khách hàng có thể nhận diện ra thương hiệu của bạn.

AĐể có thể đánh giá một chiến dịch có hiệu quả hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố như: content có hấp dẫn không, hình ảnh có truyền tải thông điệp, chương trình khuyến mãi có đủ độ hấp dẫn, hay Page của khách có đủ độ uy tín hay không. Ở MHD chúng tôi có đầy đủ để giúp khách hàng quảng cáo hiệu quả.

ANgày nay, việc quảng cáo Facebook ngày càng khó khăn do chế độ kiểm duyệt càng thông minh hơn. Thường quảng cáo sẽ được xét duyệt không quá 24h.

AKhi chạy quảng cáo cho Facebook bạn phải thanh toán khi đến ngưỡng và tránh tình trạng bị gián đoạn thì bạn phải thanh toán chi phí cho bên Agency và họ sẽ giải quyết vấn đề cho bạn.

4.9/5 - (12 bình chọn)
Hotline
0968.544.085
Zalo
MHD Media
Fanpage
MHD Media
Kênh
Youtube