Localhost là gì - Tổng hợp chức năng và cách thức hoạt động của localhost

Localhost là gì? Tổng hợp chức năng và cách thức hoạt động của localhost

Localhost là gì – đây là thuật ngữ quen thuộc của ngành IT, được tạo thành từ hai từ “Local” (máy tính) và “Host” (máy chủ). Bài viết sau đây của MHD Media sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về localhost và cách thức hoạt động của nó.

Localhost là gì - Tổng hợp chức năng và cách thức hoạt động của localhost

Localhost là gì – Tổng hợp chức năng và cách thức hoạt động của localhost

Localhost là gì?

Localhost là gì? Đây là một thuật ngữ trong mạng máy tính, chỉ địa chỉ của chính máy tính đó trong mạng cục bộ. Đây là một khái niệm rất phổ biến trong lập trình và quản trị hệ thống. Dưới đây là một số điểm quan trọng về localhost:

Localhost là gì

Localhost là gì

 • Địa chỉ IP: Localhost thường được ánh xạ tới địa chỉ IP 127.0.0.1 trên IPv4 và ::1 trên IPv6. Địa chỉ này được gọi là địa chỉ loopback, cho phép máy tính gửi các gói tin mạng đến chính nó.
 • Cách sử dụng: Localhost được sử dụng chủ yếu trong phát triển phần mềm, thử nghiệm và gỡ lỗi. Khi các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng web, họ thường chạy chúng trên localhost để kiểm tra trước khi triển khai lên máy chủ thực.

Lợi ích:

 • Không cần kết nối Internet: Bạn có thể phát triển và thử nghiệm ứng dụng web mà không cần kết nối Internet.
 • Hiệu suất cao: Kết nối đến localhost có độ trễ rất thấp và tốc độ cao vì các gói tin không cần phải đi qua mạng bên ngoài.
 • Bảo mật: Localhost chỉ có thể truy cập từ chính máy tính đó, giúp giảm nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài.

Ví dụ: Nếu bạn đang phát triển một trang web và máy chủ web của bạn đang lắng nghe trên cổng 8080, bạn có thể truy cập nó bằng cách gõ “http://localhost:8080” trong trình duyệt.

Việc hiểu rõ về localhost là gì giúp bạn dễ dàng hơn trong việc phát triển, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng mạng.

Chức năng của localhost

Localhost là gì sẽ có nhiều chức năng quan trọng trong phát triển phần mềm và quản trị hệ thống. Dưới đây là một số chức năng chính của localhost:

Chức năng localhost là gì

Chức năng localhost là gì

 • Phát triển và thử nghiệm phần mềm: Localhost cho phép các nhà phát triển chạy và thử nghiệm ứng dụng web, cơ sở dữ liệu, và các dịch vụ khác ngay trên máy tính của mình trước khi triển khai lên máy chủ thực tế. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình phát triển.
 • Gỡ lỗi: Khi phát triển phần mềm, lỗi và vấn đề thường xuyên xảy ra. Localhost cung cấp một môi trường an toàn để kiểm tra và sửa lỗi mà không ảnh hưởng đến người dùng thực tế.
 • Môi trường giả lập: Localhost cho phép tạo ra một môi trường giả lập hoàn chỉnh giống như trên máy chủ thật. Điều này bao gồm thiết lập các máy chủ web (như Apache hoặc Nginx), cơ sở dữ liệu (như MySQL, PostgreSQL), và các dịch vụ khác.
 • Học tập và đào tạo: Localhost là công cụ lý tưởng cho việc học lập trình web, quản trị hệ thống, và các kỹ năng liên quan khác. Sinh viên và những người mới học có thể tạo ra các ứng dụng và trang web hoàn chỉnh mà không cần phải lo lắng về việc triển khai lên máy chủ trực tuyến.
 • Kiểm tra bảo mật: Localhost có thể được sử dụng để kiểm tra bảo mật ứng dụng trước khi đưa ra môi trường thực. Các nhà phát triển có thể thử nghiệm các biện pháp bảo mật, kiểm tra lỗ hổng, và xác thực các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin.
Kiểm tra và phát hiện lỗi bảo mật

Kiểm tra và phát hiện lỗi bảo mật

 • Phát triển API: Localhost cho phép các nhà phát triển tạo và thử nghiệm các API mà không cần phải triển khai lên máy chủ thật. Điều này giúp giảm thiểu thời gian phát triển và cho phép kiểm tra các chức năng API một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Phát triển các ứng dụng đa nền tảng: Localhost giúp các nhà phát triển kiểm tra các ứng dụng trên nhiều nền tảng và trình duyệt khác nhau để đảm bảo tính tương thích và hiệu suất ổn định.
 • Tích hợp và kiểm thử liên tục: Localhost có thể được sử dụng trong các quy trình tích hợp và kiểm thử liên tục (CI/CD) để tự động hóa việc kiểm thử phần mềm, giúp phát hiện sớm các lỗi và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Tóm lại, localhost là gì là một công cụ quan trọng trong quá trình phát triển và quản lý phần mềm, cung cấp một môi trường an toàn, linh hoạt, và hiệu quả cho các nhà phát triển và quản trị hệ thống.

Một số công cụ localhost phổ biến hiện nay

XAMPP

 • Mô tả: XAMPP là một gói phần mềm miễn phí bao gồm Apache, MySQL, PHP, và Perl. Nó cung cấp một môi trường phát triển web đầy đủ cho Windows, macOS và Linux.
 • Ứng dụng: Phát triển và thử nghiệm ứng dụng web, học lập trình PHP, quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.
Công cụ XAMPP

Công cụ XAMPP

WAMP

 • Mô tả: WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) là một gói phần mềm cho phép chạy máy chủ web trên hệ điều hành Windows.
 • Ứng dụng: Phát triển web trên Windows, quản lý và thử nghiệm cơ sở dữ liệu MySQL, chạy các ứng dụng PHP.

MAMP

 • Mô tả: MAMP (Mac, Apache, MySQL, PHP) là một gói phần mềm tương tự như WAMP nhưng dành cho macOS.
 • Ứng dụng: Phát triển web trên macOS, quản lý cơ sở dữ liệu MySQL, thử nghiệm các ứng dụng PHP.

LAMP

 • Mô tả: LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) là một gói phần mềm cho phép thiết lập môi trường phát triển web trên hệ điều hành Linux.
 • Ứng dụng: Phát triển ứng dụng web trên Linux, quản lý cơ sở dữ liệu MySQL, chạy các ứng dụng PHP.

Docker

 • Mô tả: Docker là một nền tảng container hóa giúp tạo, triển khai và chạy các ứng dụng trong các container.
Docker

Docker

 • Ứng dụng: Tạo môi trường phát triển nhất quán, triển khai các dịch vụ và ứng dụng đa nền tảng, quản lý các phiên bản và phụ thuộc của ứng dụng.

Vagrant

 • Mô tả: Vagrant là một công cụ giúp tạo và quản lý các môi trường máy ảo dễ dàng.
 • Ứng dụng: Thiết lập môi trường phát triển nhất quán trên nhiều máy tính, thử nghiệm các cấu hình hệ thống khác nhau, phát triển phần mềm với môi trường ảo hóa.

Các thành phần chính của localhost và cách hoạt động

Localhost là gì? Là khái niệm bao trùm nhiều thành phần và công cụ để tạo ra một môi trường phát triển và thử nghiệm trên máy tính cục bộ. Dưới đây là các thành phần chính của localhost và cách chúng hoạt động cùng nhau:

Hệ điều hành (Operating System)

Windows, macOS, Linux: Các hệ điều hành cung cấp nền tảng cơ bản cho việc cài đặt và chạy các dịch vụ và ứng dụng trên localhost. Hệ điều hành quản lý tài nguyên, mạng, và các tệp tin cấu hình cần thiết.

Tệp tin cấu hình (Configuration Files)

/etc/hosts (Linux/macOS) hoặc C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (Windows): Tệp tin này ánh xạ các tên miền cục bộ (như “localhost”) tới địa chỉ IP 127.0.0.1 hoặc ::1.

Configuration Files

Configuration Files

Giao diện Loopback (Loopback Interface)

 • lo0 (trên Unix/Linux): Giao diện mạng ảo cho phép các gói dữ liệu được gửi và nhận từ chính máy tính đó.
 • 127.0.0.1 và ::1: Địa chỉ IP loopback cho IPv4 và IPv6, tương ứng.

Máy chủ web cục bộ (Local Web Server)

 • Apache, Nginx: Các máy chủ web phổ biến cung cấp môi trường để chạy các ứng dụng web. Chúng lắng nghe các yêu cầu HTTP trên các cổng (thường là cổng 80 hoặc 8080) và phản hồi với nội dung web.
 • Máy chủ nhúng (Embedded Servers): Các framework như Node.js, Flask (Python), Rails (Ruby), Spring Boot (Java) thường đi kèm với các máy chủ nhúng để chạy ứng dụng trực tiếp mà không cần cài đặt thêm phần mềm máy chủ.

Cơ sở dữ liệu cục bộ (Local Database)

 • MySQL, PostgreSQL, SQLite: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu cho các ứng dụng chạy trên localhost.
 • MongoDB, Redis: Các cơ sở dữ liệu NoSQL cũng thường được sử dụng trong phát triển cục bộ.
SQL Server

SQL Server

Ngôn ngữ lập trình và môi trường phát triển

 • PHP, Python, Ruby, Java, JavaScript (Node.js): Các ngôn ngữ lập trình và môi trường chạy cho phép viết và chạy mã trên localhost.
 • IDEs và Editors: Các môi trường phát triển tích hợp (như Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, PyCharm) cung cấp công cụ để viết mã, gỡ lỗi, và chạy ứng dụng.

Công cụ và gói phần mềm

 • XAMPP, WAMP, MAMP: Các gói phần mềm cung cấp tất cả các thành phần cần thiết (Apache, MySQL, PHP, Perl) để chạy ứng dụng web trên localhost.
 • Docker: Một nền tảng container hóa giúp tạo và quản lý các môi trường phát triển cục bộ nhất quán và độc lập.
 • Vagrant: Công cụ để tạo và quản lý các môi trường máy ảo cho phát triển phần mềm.

Trình duyệt và công cụ kiểm tra (Browsers and Testing Tools)

 • Chrome, Firefox, Edge, Safari: Trình duyệt web để kiểm tra và xem ứng dụng web chạy trên localhost.
 • Postman: Công cụ để kiểm tra API và dịch vụ web trên localhost.
 • CURL, Wget: Các công cụ dòng lệnh để gửi các yêu cầu HTTP và kiểm tra phản hồi từ localhost.

Hệ thống quản lý phiên bản (Version Control Systems)

 • Git: Công cụ để quản lý mã nguồn và cộng tác phát triển phần mềm. Nó cũng có thể được sử dụng để triển khai các thay đổi lên các môi trường phát triển cục bộ.

Các công cụ xây dựng và tự động hóa (Build and Automation Tools)

 • npm, Yarn: Các công cụ quản lý gói cho JavaScript, giúp cài đặt và quản lý các phụ thuộc.
 • Maven, Gradle: Các công cụ xây dựng và quản lý dự án cho Java.
 • Gulp, Webpack: Các công cụ xây dựng và tự động hóa cho các dự án web.

Các thành phần này cùng nhau tạo ra một môi trường phát triển mạnh mẽ và linh hoạt, giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng phần mềm trên máy tính cá nhân của mình.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin về thuật ngữ localhost và các thành phần chính của localhost là gì. Truy cập MHDMedia.vn để tìm hiểu thêm về các thông tin liên quan hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dịch vụ Website, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất.

Bài viết liên quan:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MHD logo

Bài viết mới

Liên hệ

Hotline
0968.544.085
Zalo
MHD Media
Fanpage
MHD Media
Kênh
Youtube